व्हील हब युनिट असर

 • Automotive Wheel Hub Shaft Bearing 43202-AX400

  मोटर वाहन ह्विल हब शाफ्ट असर 20 43२०२-एएक्स 00००

  व्हिल हब बेयरिंगको मुख्य कार्य भार बोक्नु हो र हब रोटेशनको लागि सही मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ। यो एक धेरै महत्त्वपूर्ण अंश हो जुन दुबै रेडियल लोड र अक्षीय भार सहन सक्छ। परम्परागत असर कार ह्विल हब को लागी दुई सेट कोनिकल रोलर बेयरिंग द्वारा बनाईएको हो। स्थापना, ग्रीसिंग, सिलि and र खेलको समायोजन सबै कारको उत्पादन लाइनमा गरिन्छ।

 • Automotive Wheel Hub Shaft Bearing MR992374

  मोटर वाहन व्हील हब शाफ्ट बेयरिंग MR992374

  व्हिल हब बेयरिंगको मुख्य कार्य भार बोक्नु हो र हब रोटेशनको लागि सही मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ। यो एक धेरै महत्त्वपूर्ण अंश हो जुन दुबै रेडियल लोड र अक्षीय भार सहन सक्छ। परम्परागत असर कार ह्विल हब को लागी दुई सेट कोनिकल रोलर बेयरिंग द्वारा बनाईएको हो। स्थापना, ग्रीसिंग, सिलि and र खेलको समायोजन सबै कारको उत्पादन लाइनमा गरिन्छ।

 • Automotive Wheel Hub Shaft Bearing 40210-VW000

  मोटर वाहन ह्विल हब शाफ्ट असर 40210-VW000

  व्हिल हब बेयरिंगको मुख्य कार्य भार बोक्नु हो र हब रोटेशनको लागि सही मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ। यो एक धेरै महत्त्वपूर्ण अंश हो जुन दुबै रेडियल लोड र अक्षीय भार सहन सक्छ। परम्परागत असर कार ह्विल हब को लागी दुई सेट कोनिकल रोलर बेयरिंग द्वारा बनाईएको हो। स्थापना, ग्रीसिंग, सिलि and र खेलको समायोजन सबै कारको उत्पादन लाइनमा गरिन्छ।

 • Automotive Wheel Hub Shaft Bearing 43200-50Y02

  मोटर वाहन व्हील हब शाफ्ट असर 200200२००-50०Y०२

  व्हिल हब बेयरिंगको मुख्य कार्य भार बोक्नु हो र हब रोटेशनको लागि सही मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ। यो एक धेरै महत्त्वपूर्ण अंश हो जुन दुबै रेडियल लोड र अक्षीय भार सहन सक्छ। परम्परागत असर कार ह्विल हब को लागी दुई सेट कोनिकल रोलर बेयरिंग द्वारा बनाईएको हो। स्थापना, ग्रीसिंग, सिलि and र खेलको समायोजन सबै कारको उत्पादन लाइनमा गरिन्छ।

 • Automotive Wheel Hub Shaft Bearing 52711-02500

  मोटर वाहन ह्विल हब शाफ्ट असर 52711-02500

  व्हिल हब बेयरिंगको मुख्य कार्य भार बोक्नु हो र हब रोटेशनको लागि सही मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ। यो एक धेरै महत्त्वपूर्ण अंश हो जुन दुबै रेडियल लोड र अक्षीय भार सहन सक्छ। परम्परागत असर कार ह्विल हब को लागी दुई सेट कोनिकल रोलर बेयरिंग द्वारा बनाईएको हो। स्थापना, ग्रीसिंग, सिलि and र खेलको समायोजन सबै कारको उत्पादन लाइनमा गरिन्छ।

 • Automotive Wheel Hub Shaft Bearing 40210-3XA0A

  अटोमोटिभ व्हील हब शाफ्ट असर 2०२१०-X एक्सए ० ए

  व्हिल हब बेयरिंगको मुख्य कार्य भार बोक्नु हो र हब रोटेशनको लागि सही मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ। यो एक धेरै महत्त्वपूर्ण अंश हो जुन दुबै रेडियल लोड र अक्षीय भार सहन सक्छ। परम्परागत असर कार ह्विल हब को लागी दुई सेट कोनिकल रोलर बेयरिंग द्वारा बनाईएको हो। स्थापना, ग्रीसिंग, सिलि and र खेलको समायोजन सबै कारको उत्पादन लाइनमा गरिन्छ।

 • Automotive Wheel Hub Shaft Bearing 43560-26010G

  मोटर वाहन ह्विल हब शाफ्ट असर 5 43560०-60००० जी

  व्हिल हब बेयरिंगको मुख्य कार्य भार बोक्नु हो र हब रोटेशनको लागि सही मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ। यो एक धेरै महत्त्वपूर्ण अंश हो जुन दुबै रेडियल लोड र अक्षीय भार सहन सक्छ। परम्परागत असर कार ह्विल हब को लागी दुई सेट कोनिकल रोलर बेयरिंग द्वारा बनाईएको हो। स्थापना, ग्रीसिंग, सिलि and र खेलको समायोजन सबै कारको उत्पादन लाइनमा गरिन्छ।

 • Automotive Wheel Hub Shaft Bearing 43200-4Z000

  मोटर वाहन ह्विल हब शाफ्ट असर earing 43२०० 43-२-4०००

  व्हिल हब बेयरिंगको मुख्य कार्य भार बोक्नु हो र हब रोटेशनको लागि सही मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ। यो एक धेरै महत्त्वपूर्ण अंश हो जुन दुबै रेडियल लोड र अक्षीय भार सहन सक्छ। परम्परागत असर कार ह्विल हब को लागी दुई सेट कोनिकल रोलर बेयरिंग द्वारा बनाईएको हो। स्थापना, ग्रीसिंग, सिलि and र खेलको समायोजन सबै कारको उत्पादन लाइनमा गरिन्छ।

 • Automotive Wheel Hub Shaft Bearing 40202-EL000

  मोटर वाहन व्हील हब शाफ्ट असर B०२०२-EL000

  गहिरो खाल्डो बियर बेयरिंगले मुख्यतया रेडियल लोड लिन्छ साथै मध्यम अक्षीय लोड लिन्छ। घर्षणको कम गुणांकको साथ, उच्च सीमित गति, ठूलो आकार दायरा र संरचनाको रंगीन संयोजन; तिनीहरू ट्र्याक्टर, मोटर्स, अटोमोबाइलहरू, मोटरसाइकलहरू, र अन्य सामान्य मेसिनरीको लागि उपयुक्त हुन्छन्, मेशिनरी उद्योगमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने प्रकारको रूपमा।